Wat vooraf ging

 

De vereniging is ontstaan uit “Het Verbond van de Landbouwschatters van de Provincie West-Vlaanderen”, als feitelijke vereniging opgericht op 5 april 1937.

Doel was het streven naar eenvormigheid in het berekenen van de prijzij, het waarderen van bedrijfsbekleding en het bepalen van andere vergoedingen, zoals bedrijfsverliezen en teeltschade. De pachtwet van 1929 is blijkbaar de aanleiding geweest tot oprichting van de vereniging. Deze wet bepaalde immers dat de overnemende exploitant van een boerderij aan de vorige pachter een vergoeding verschuldigd was voor namest en verbeteringswerken. Blijkbaar was men beducht voor willekeur in het berekenen van de vergoedingen.

Gustaaf Coucke, prijzijschatter uit Dentergem, was de stichter van de vereniging.

Aanvankelijk was de activiteit van de vereniging beperkt tot de arrondissementen Kortrijk, Roeselare en Tielt. Voorzitter was toen Georges Verkinderen en secretaris K. Claeys.

In 1952 verscheen de eerste uitgave van “Het pachtersrecht of de prijzij in de arrondissementen Kortrijk, Roeselare en Tielt”. Voor de samenstelling van deze publicatie werd beroep gedaan op rijkslandbouwkundige Raf Lecluyse, J. Brutsaert, juridisch adviseur, A. Van Heghe, hoofdveeteeltconsulent en Bruggemans, provinciaal inspecteur bij de Belgische Boerenbond.

In 1953 werden de activiteiten van het verbond uitgebreid tot de andere Westvlaamse arrondissementen.

In 1957 heeft het Verbond, samen met een aantal deskundigen, in de schoot van het Landbouwcomité van de Provincie West-Vlaanderen meegewerkt aan de samenstelling van de brochure over prijzijvergoedingen. In 1960 verscheen de tweede uitgave. De brochure, die 74 bladzijden telde, droeg als titel: “Handleiding bij de toepassing van de Landbouwprijzij”.

Als voorzitter werd Georges Verkinderen opgevolgd door Raf Lecluyse en later door André Vandermeulen. In 1958 werd Jozef Claeys als secretaris opgevolgd door José Alliët, die dit bleef tot in 2001.

Het is in de eerste plaats te danken  aan de gedrevenheid en de werkkracht van José Alliët dat het prijzijschattersverbond bleef bestaan en er verder activiteiten werden georganiseerd. Bijzonder nuttig voor de leden was de publicatie van een barema, een bundeling van normen en een leidraad voor het bepalen van prijzij en andere vergoedingen. José zorgde ook voor het samenstellen van lijsten met kostprijzen van machines en materieel, ruwbouw en inrichting van bedrijfsgebouwen, waterleiding en elektrische uitrusting, afsluitingen, meststoffen e.a. elementen die bijzonder nuttig waren voor de schatter. Ook werden deze lijsten op regelmatige tijdstippen geactualiseerd.

Met vertraging vierde het Verbond in 1988 zijn 50-jarig bestaan.

Na het ontslag van André Vandermeulen als voorzitter, werd in de ledenvergadering van 04.11.2000 beslist om de vereniging te reorganiseren, om te vormen tot een vzw en het ledenbestand uit te breiden. Principieel bleef het een vereniging die personen groepeert die occasioneel of regelmatig optreden voor het waarderen en beoordelen van de activa van land- en tuinbouwbedrijven, bepalen van bedrijfsverliezen en vergoedingen bij onteigening, teeltschade e.a.

Na de positieve reactie van een aantal collegae op de uitnodiging om lid te worden werd de vzw “Vereniging voor Agro-Experten” opgericht te Lichtervelde op 13.03.2001. Marnix Pattou werd de eerste voorzitter en bleef dit tot zijn overlijden einde oktober 2012.

Het aantal leden steeg van 20 in 2001 naar 40 in juni 2003. Thans telt de vereniging 47 leden, inclusief 9 bestuurders. Nog vier leden waren vóór november 2000 reeds lid van het prijzijschattersverbond. Sedert de oprichting van de vzw betreuren we het heengaan van  volgende leden nl. André Christiaens , Willy Debruyne , Marnix Pattou, Eddy Lefevere en Josef Feryn.