Bezoek aan Milcobel en insectenkweek Inagro op vrijdag 8 juni 2018

Bezoek aan Arcelor Mittal Gent op zondag 6 oktober 2013

Het aandeel van de “zware industrie” is in Vlaanderen zeer beperkt geworden. De staalfabriek Arcelor Mittal gevestigd in de Gentse kanaalzone behoort echter nog tot deze categorie.

We werden er ontvangen door ir. Frederik Engels die dit bedrijf als werknemer door en door kent .

Na een korte bedrijfsfilm over het productieproces , volgde een rondrit met de bus over het zeer uitgestrekte fabrieksterrein dat zich uitstrekt over+- 6 km2 .Op het terrein is er een haven , een cokesfabriek, een sinterfabriek , hoogovens, walserijen , bekledingslijnen en natuurlijk de staalfabriek.

Twee lokaties werden bezocht , nl. de continu – gieterij en de warmwalserij .We kregen er de vakkundige uitleg van enkele werknemers en ook van Frederik Engels .

Dit bezoek bewees dat de zware industrie geen synoniem meer is van een vervuilende industrie. Alle productiegassen worden opgevangen en gebruikt om er energie mee op te wekken. Dit zorgde voor een energiebesparing van 30% op 25 jaar .Overal op het terrein , dat nog heel wat natuur herbergt en waar een bosbouwer voor het onderhoud instaat , wordt veel aandacht  besteed aan een nette omgeving .De massale hoeveelheden water die nodig is voor het productieproces wordt gezuiverd en pas dan terug in het zeekanaal geloosd.

Alle productieprocessen zijn zeer sterk gemechaniseerd zodat de arbeiders vooral technieker zijn geworden. Er  wordt enorm veel geïnvesteerd in innovatie zodat op 15 jaar de productiviteit verdubbelde.

Dit bedrijf zorgt tenslotte voor een belangrijke tewerkstelling : 4500 werknemers in rechtstreeks dienstverband en 10000 plaatsen onrechtstreeks.

De indrukwekkende cijfergegevens over de productiehoeveelheden som ik hier niet op , maar na afloop van het bezoek was iedere bezoeker behoorlijk onder de indruk. Een bezoek aan  Arcelor Mittal  : zeker doen  .