In memoriam Marnix  Pattou

Dankwoord uitgesproken door Marc Doutreluingne op de begrafenis van  MARNIX PATTOU op 3/11/2012

 

Marnic PattouGeachte familie, beste vrienden en kennissen van de agrowereld,

Marnix was een expert in alle betekenissen van dit woord, zowel menselijk als professioneel. Hij had klasse en uistraling.

Hij was uitzonderlijk technisch onderlegd in land en tuinbouw, een begenadigd spreker en een vlotte schrijver .Kortom, hij had alles in zich om een uitmuntende agro-expert te zijn, wat hij ook geworden is .Hij werd dan ook als dusdanig erkend niet alleen in land- en tuinbouwmiddens zelf, maar door alle rechtbanken en vredegerechten van West-Vlaanderen.

Naast en vooral na zijn loopbaan als tuinbouwingenieur voor West-Vlaanderen van 1972 tot 2002 , heeft hij zich opgewerkt tot de meest gerenommeerde landbouwdeskundige van deze provincie.

Hij was aldus de geknipte man om zijn sector te vertegenwoordigen en te promoten, wat hij ook, ondanks een zekere bescheidenheid die hem sierde,  zeer goed besefte.

Zodoende was hij voorzitter van Agrafiek, bestuurslid van Saint Fiacre (beroepsvereniging voor sierteelt en groenvoorziening), vast jurylid in de Gentse Floraliën, medeoprichter van de bedrijfsboekhoudersgroep van West-Vlaanderen, talrijke land en tuinbouworganisaties  en vooral, de medeoprichter van de vereniging voor agroexperten, die hem zeer nauw aan het hart lag.

Deze vereniging die als opvolger van het “verbond van de landbouwschatters van de Provincie West-Vlaanderen” ontstond in 2001 ,groeide onder zijn leiding uit tot een actieve groep van een vijftigtal land en tuinbouwdeskundigen.

Met Marnix was het altijd aangenaam en leerrijk te vergaderen. Hij slaagde erin van het bestuur een echte vriendenkring te maken.

In 2011 organiseerde hij de viering van het 10 jarig bestaan met op 16 april  een protocolaire ontvangst door de bestendig afgevaardigde Bart Naeyaert alwaar hij in zijn jubileumrede de volgende profetische woorden sprak:

De toekomst is een grote onbekende. Algemeen gaat het minder goed in het verenigingsleven. Specifiek in de agrarische en para-agrarische sector zijn er enerzijds minder personen met een polyvalente kennis en ervaring en anderzijds een kleiner aantal die vertrouwd zijn met de land- of tuinbouwpraktijk of er interesse voor hebben. Een specialist kan een deelprobleem onderzoeken , maar kan vaak de relatie niet leggen met andere aspecten die moeten benaderd worden. Veel opdrachten vergen immers de koppeling van technische en bedrijfseconomische evaluatie.

Anderzijds worden de land- en tuinbouwbedrijven grootschalig , meer gespecialiseerd en zijn de problemen complexer en er wordt steeds meer beroep gedaan op betalende dienstverlening. De individueel optredende agro-expert wordt geconfronteerd met de meer grootschalige en gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven die hun kennis en strategie afsluiten.

m2In de eerstvolgende jaren zal het belang en de uitstraling van de vereniging worden bepaald door de inzet van de raad van bestuur en de leden in het aanbieden van een aantrekkelijke waaier van activiteiten en dienstverlening.

Kort nadien, maar bepaald in december, werd hij getroffen door zijn ongeneeslijk gebleken ziekte, wat hem niet belet heeft verder de drijvende kracht te blijven tot bijna het laatste ogenblik.

Hij wou de fakkel overdragen, maar wij hebben dit niet aanvaard. In afwachting van beterschap en genezing, hebben we voorzien in een interimoplossing.

Ook Marnix zelf bleef er in geloven, wat hem de moed en de energie bezorgde om zijn lopende expertiseopdrachten verder af te werken.

Maar het mocht niet zijn.

Marnix, ook voor ons laat je een grote leegte achter. Onze vereniging zal nooit meer zijn wat ze was omdat uw uitzonderlijke deskundigheid en uw buitengewone uitstraling niet te evenaren zijn.

Niettemin zal het bestuur van de agro-experten jouw voorbeeld indachtig, er alles aan doen om jouw werk verder te zetten en om jouw geesteskind toch een mooie toekomst te bieden.

Marnix, bedankt  voor alles, het ga je goed daarboven.

Geef ons af en toe de nodige inspiratie ….