Welke expertise zoekt u?

Men kan bij onze deskundigen o.a. terecht voor vragen omtrent :

 • Pachtwet : de pachtwet en het berekenen van einde-pacht-vergoedingen (gewone (prijzij) en buitengewone)
 • Afpalen, opmeten van onroerende goederen van land- en tuinbouwbedrijven
 • Schatten van onroerende goederen
 • De waardebepaling van de activa/bedrijfsbekleding van land- en tuinbouwbedrijven
 • Berekening van vergoedingen bij overdracht of stopzetting van een bedrijf of bij bedrijfsverstoring en/of onteigening
 • Schadegevallen (o.a. omwille van ziekten, problemen ivm gewasbescherming, onkruid- of ziektebestrijding) bij landbouw-, tuinbouw- of sierteeltgewassen en algemene problemen ivm teelttechniek van gewassen
 • Wildschade
 • Problemen/schade ivm veevoeders en veevoeding en algemene veeteeltproblemen (voor ziekten zie rubriek diergeneeskunde)
 • Diergeneeskundige aspecten
 • Bedrijfseconomische evaluaties en rendabiliteitsstudies (oa. bij bouwaanvragen …)
 • Bedrijfsexploitatie en management
 • Quota/premies in aansluiting bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid (MTR, zoogkoeien , VLM, genetische diversiteit, …) aangiften + overdracht + verhandelen
 • Ruimtelijke ordening , stedebouw
 • Landbouwfiscaliteit (forfait, volledige boekhouding, BTW-stelsels …)
 • Milieuproblematiek, vergunningenbeleid (oa. aanvragen milieuvergunningen), mestwetgeving/mestrechten/NERS (oa. aangiften en berekeningen)
 • Openbaar en privé groenvoorziening/ontwerp, aanleg, onderhoud

Op zoek naar een agro expert?

Ik zoek een agro expert

Of zoekt u een agro-expert gerechtsdeskundige?

Ik zoek een gerechtsdeskundige

Onze normen en waarden

Wij streven naar:

 • Integriteit
 • Professionaliteit
 • Vertrouwen
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Eerlijkheid

BROCHURES

Waardebepaling Activa Land- en Tuinbouwbedrijven

Deze brochure is opnieuw  beschikbaar

Lees er hier alles over

Indicatieve jaarrichtprijzen 2011-2020

Nieuwe publicatie

Lees meer

hoeve