Referentielijst richtprijzen per jaar beschikbaar vanaf 2012

De volledige lijst op papier is beschikbaar voor de leden van de vzw, en is op te vragen bij de secretaris. Ze wordt niet electronisch verspreid.

 

Deze lijst met indicatieve jaarrichtprijzen kwam tot stand na een forumdiscussie met de leden .

De lijst omvat richtprijzen voor nutriƫntenemissierechten, voor MTR-rechten, voor quota, voor seizoenpachten, voor aankoop ruwvoeder, voor mest aan- of afvoer of verwerking.

 

Het is de bedoeling dat deze lijst jaarlijksĀ geactualiseerd wordt.